Skip to content

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative